The South Asianist Journal
c/o
Michael Heneise
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø
Norway

Principal Contact

Michael Heneise
Editor
UiT - The Arctic University of Norway

Support Contact

Scholarly Communications Team, Edinburgh University Library